Terug

Juridische mededelingen

Juridische kennisgevingen en persoonlijke gegevens

Verantwoordelijke beheerder van de website:

SARL CAMPING LE GRAND PARIS, met een kapitaal van € 100.000, met als hoofdkantoor:

Camping Le Grand Paris ****

Parc de l’étang

10 chemin des Belles Vues

95690 Nesles La Vallée

Frankrijk
N°T.V.A FR 58 831 217 815

SIRET-nummer: 8312 1781 5000 24

Handelsregister: Pontoise B 831 217 815

Tel.: +33 (0)1 34 70 62 89

URL: www.campinglegrandparis.com

Hoofdredacteur: Philippe Wawer

ONTWERP EN REALISATIE

Interaview Production

82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers

URL: http://www.interaview.com

Accommodatie

De onderneming van Gandi SAS, met een maatschappelijk kapitaal van 800.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs, Frankrijk, telefoonnummer +33 (0)1 70 37 76 61, verzorgt de webhosting voor www.campinglegrandparis.com .

Verantwoording

Foto’s en filmpjes van Camping Le Grand Paris:

 • Camping Le Grand Paris
 • Les Ecuries du Val Fleuri
 • Shutterstock

Foto’s omgeving: 
© Shutterstock

 • Eiffeltoren: © Shutterstock
 • Het Louvre: © Shutterstock
 • Notre-Dame van Parijs: © Shutterstock
 • Arc de Triomphe: © Shutterstock
 • Paleis van Versailles: © Shutterstock
 • Disneyland Parijs: CC0 Creative Commons
 • Parc Astérix: CC0 Creative Commons
 • Kasteel van Chantilly: © Shutterstock
 • Auvers-Sur-Oise: © Shutterstock en CC0 Creative Commons
 • Regionaal Natuurpark van Vexin: © PNR Vexin français en © Shutterstock
 • La Mer de Sable: © S.Cambon/© Mer de Sable

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens en cookies

CAMPING LE GRAND PARIS houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens. CAMPING LE GRAND PARIS voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”). Als verantwoordelijke
voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan CAMPING LE GRAND PARIS persoonlijke gegevens (namen,
voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde
diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

1 – DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

CAMPING LE GRAND PARIS is de ontvanger van de gegevens. In elk geval stuurt CAMPING LE GRAND PARIS persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

 • de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
 • CAMPING LE GRAND PARIS deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden,
 • CAMPING LE GRAND PARIS aanbiedingen van partners aan de gebruiker wenst te sturen,
 • CAMPING LE GRAND PARIS door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt verzocht om de informatie te delen.

CAMPING LE GRAND PARIS kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens van gebruikers
anoniem.

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt CAMPING LE GRAND PARIS gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden van de Site en het persoonlijk aan de gebruiker aanpassen van de Site
 • beheer van het abonnement op de nieuwsbrief (abonnementen en afmeldingen),
 • commerciële en promotionele aanbiedingen van CAMPING LE GRAND PARIS.

CAMPING LE GRAND PARIS verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte te houden
van het nieuws van CAMPING LE GRAND PARIS en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van CAMPING LE GRAND PARIS.

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld: voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens
worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd; De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

CAMPING LE GRAND PARIS heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd of dat
onbevoegde derden er toegang toe hebben. Er zijn geavanceerde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waaronder maatregelen met betrekking tot informatiesystemen. Maar CAMPING LE GRAND PARIS heeft geen controle over alle risico’s die gepaard
gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het Internet.

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe
via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

info@campinglegrandparis.com

Of per brief naar het volgende adres

Camping Le Grand Paris ****
Parc de l’étang
10 chemin des Belles Vues
95690 Nesles La Vallée
France

CAMPING LE GRAND PARIS verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie
te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

 • om het bezoek van de Site te vergemakkelijken, om de interesse en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de Site te verbeteren, en om de presentatie van de Site aan te passen;
 • om de informatie over een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld op te slaan (registratie of toegang tot het account) of informatie over de door de gebruiker gekozen producten op de Site (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
 • om het aantal bezoekers van op de Site te tellen en daarmee statistieken te genereren.

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan
leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

 • Voor Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,
 • Voor Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac,
 • Voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=nl&ref_topic=7438008,
 • Voor Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Uitschakelen Cookies als u online bent:

Categorieën van de CookiesWijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookiesGoogle Analytics
Cookies voor sociale mediaFacebook
Instagram
Twitter
YouTube

 

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital
Advertising Alliance)), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

Veiligheid en privacy op het netwerk

Berichten die u ons via het internet doet toekomen kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u niet onnodig persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie of informatie afkomstig van derden vrijgeeft. Bovendien kan de vermelding van de herkomst van de e-mails die we ontvangen vals zijn. Als u ons dergelijke informatie wilt verstrekken, verzoeken wij u daarom dringend gebruik te maken van een postdienst. Bijgevolg zal niet worden ingegaan op klachten, opmerkingen of verzoeken om advies die over het internet worden verzonden. Gelieve uw verzoeken uitsluitend per post te versturen. Neem voor meer informatie over de te volgen procedures of over in behandeling zijnde dossiers schriftelijk contact op met CAMPING LE GRAND PARIS.

Auteursrechten

Gebruik van informatie op de website en auteursrechten

Elk gebruik van een document dat afkomstig is van de website van CAMPING LE GRAND PARIS is uitsluitend toegestaan voor informatieve privédoeleinden. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het bedrijf CAMPING LE GRAND PARIS streeft ernaar om naar beste vermogen zorg te dragen voor de juistheid en actualisering van de via deze website verspreide informatie, waarbij het zich het recht voorbehoudt om de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De bezoeker is tevens gewaarschuwd, dat het zijn of haar verantwoordelijkheid is om de informatie op een andere manier te verifiëren, onder andere door contact op te nemen met het bedrijf. Bijgevolg stelt CAMPING LE GRAND PARIS zich in geen geval aansprakelijk: voor onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot op de website beschikbaar gestelde informatie; voor schade die het gevolg is van een frauduleuze inbreuk door een derde partij, die leidt tot een wijziging van de op de website beschikbaar gestelde informatie; en meer in het algemeen voor welke directe of indirecte schade dan ook, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen daarvan, tengevolge van de toegang tot de website of de onmogelijkheid toegang te verkrijgen door eender welk persoon, noch voor het gebruik van de website en/of het vertrouwen dat wordt gesteld in direct of indirect van de website afkomstige informatie. Bovendien, tenzij anders vermeld, rusten op de documenten die op de website worden getoond en op elk van de elementen die voor deze website worden gecreëerd intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan CAMPING LE GRAND PARIS of haar leveranciers, die geen enkele licentie of recht verlenen dan die om de website te raadplegen. Het kopiëren van welk op de website gepubliceerd document dan ook is alleen toegestaan voor exclusieve informatiedoeleinden en voor persoonlijk privégebruik, terwijl elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Alle op deze website vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven. Alle op de pagina’s van deze website weergegeven producten, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke merken. Foto’s van producten zijn niet contractueel.

Technische informatie

Deze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, computerstoringen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudstechnische redenen kunnen wij de toegang tot de website te allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wet

Het niet naleven van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolging en strafrechtelijke sancties. Dit document is onderhevig aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht en valt onder de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken. Indien enige bepaling van deze tekst ongeldig, nietig of zonder rechtsgevolgen mocht blijken te zijn, blijven alle overige bepalingen van toepassing.

Tevens te bezoeken...
Nieuwe camping! In 2018 toont Le Grand Paris u een gloednieuwe camping. Ontdek snel alles wat nieuw is...
Sluiten
Foto's zijn niet contractueel.